List of home-stays - PECTA partners (supported by MSDSP, a project of Aga-Khan Foundation)

District :Darvaz

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Yoged                                                  Langarsho Musamir                                                    988293808, 988136090

Yoged                                                     Dodarjonov Qalandarsho "Gulandom"                                985392021

Togmai                                                    Ibronov Dilshod                                                                933530940, 900504541

Khostaw                                                  Azizkhon Aslamov

Kalaikhumb                                              Madad Nazriev                                                                  935144442

Kalaikhumb                                              Bahriddin Surkhov                                                             935392525, 934712117

Kalaikhumb                                              Yusuf Karimov   "Gilonbibi"                                                935303096, 915751187

Kalaikhumb                                              Roma Jurayev                                                                    934712117

Kalaikhumb                                              Sangakov Bahrom "Labi Daryo"                                           93 410 27 50, 938307210

Kalaikhumb                                              Rahmati Khudo                                                                   935 016 943

 

District :Vanj

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Poi Mazor                                                 Kholov Jafar

Dursher                                                    Kholinov Zigherdavlat

Ghumast                                                  Ziyoratsho Sharipov                                                            93 465 85 19

Ghujovast                                                Yorov Gulmahmad                                                               501887854

 

District :Rushan

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Past Khuf                                                 Rashidbekova Nazribegim                                                      93 824 33 77, 501661725  

Khuf (upper)                                             Safarbekov Nodal                                                                 93 601 86 01, 936008601  

Vomar                                                      Davlatqadam Muborakqadam                                                934052302, 935551177  

Deh                                                          Anifa Nekqadamova                                                               880881968  

Vaznaud                                                   Imomnazar Rahmatnazar                                                        900040666, 904021439  

Vamd                                                       Davlatenov Mamadnazar                                                        900556233, 900048322  

Vamd                                                      Shohnosir Hostel                                                                     909194032  

Shujand                                                   Tohir Boimamadov                                                                   935802744  

Yemtc                                                      Mastali Ghabribmamadov                                                        934773498  

Baghu                                                      Noyobshoeva Shodigul                                                            905152009  

Jizew                                                       Nazarshoeva Nazarbegim "Lola"                                               906886676  

Jizew                                                       Bulbulov Tavakal                                                                      900560883

Jizew                                                       Palaeva Sohibdavlat                                                                 900502532  

Jizew                                                       Nazarshoev Imomnazar                                                            905901987  

Khijez                                                       Dilshod Mirzoeva                                                                    933338539, 937019169  

Khijez                                                       Mavl'uda Juraeva                                                                   934614871, 931176686  

Rawmed                                                   Bakhtibekova Ganjina   

Rawmed                                                   Anjir Zaurbekova                                                                     939319832  

Rawmed                                                   Mehrinisso Fuzaylova   

Basid                                                       Niyozbekov Niyozbek                                                             550156034, 935140491  

Devlokh                                                   Sultonmamad Vataniev                                                           900709244  

Bardara                                                   Aslibegim Muzofirova   

Bardara                                                   Muborakqadam Muborakqadamov                                           909195740  

Bardara                                                   Kazakov Mamadyor                                                                 900706910  

Bardara                                                   (Mithonchud)Orifsho Safarakov   

Siponj                                                      Zulobieva Gulnora                                                                  933145182, 934812227  

Siponj                                                      Sultonsaid Davlatshoev                                                          934140651  

Roshorv                                                   Saradbek Tohirbekov                                                              501139501, 501129501  

Sawnob                                                   Alifbekov Mulkabek                                                                900627271, 901118090  

Nisur                                                       Nosirsho Khubongul                                                                555557689, 938725298  

Nisur                                                       Muborkkhotun Gurgalieva                                                       501067347  

Sawnob                                                   Guliev Mahmadsho                                                                 900540127, 935821993  

Barchidev                                                Nurmuhammad Roziq   

Barchidev                                                Nakubakht Nafasova                                                              931069734, 880889076  

Pasor                                                      Gulsiyat Yakhshibekova                                                          900505573  

Gudara                                                   Sharob Otamov                                                                      900050273  

Gudara                                                   Balkhi Shikoriev                                                                      550858638  

Gudara                                                   Sofiya Tulegova                                                                      900571553  

Gudara                                                   Nazarboy Tulegov                                                                   904504990  

Gudara                                                   Akyol Khudododov                                                                  550850063  

 

District :Roshtqala

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Tusyon (upper)                                        Nekruz Shohinbekov                                                              501115132, 934330011

Tusyon                                                    Tohirbekov Rahmatbek                                                           934655547

Vezdara                                                  Khudododov Atogul                                                              938807060

Shivoz                                                    Gulkhunzo Manzarshoeva                                                      938283374, 501111000

Shohirizm                                               Zarchabekov Badavlat                                                           934564693

Bodomdara                                             Dorobshoeva Khandongul                                                      937448172

Durum                                                    Mavlododova Aslinamo                                                          906554665, 900599971

Sovetobod                                              Sayora Mirzoaziziva                                                               906552902

Rubot                                                     Nemat Butayev                                                                      934683219

Rijez                                                      Kurbonsho Nazrinov                                                                501166197

Rijez                                                      Nazarkhudoeva Savrigul                                                          931067785

Jawshangoz                                           Davlatbegim Virijayeva                                                            938664748

 

District : Shugnan

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Barchid                                                   Maino Aknazarbekova                                                             937328306, 900054633

Riwak                                                     Aidarov Gavarsho                                                                    937646013

Riwak (up the valley)                              Saidakramov Mamadakram

Vuzh                                                      Elnazar Davlatnazarov                                                              501849068, 502084304

Bachor                                                   Sultonsho Kurboniev                                                                 501849454

Bachor                                                   Marodmamadov Sangmamad (Gulsimo)                                      501849443

Jelondy                                                 Gulrukh and Sairam                                                                   5021855051

Bulunkul                                                Bakhten Ruzadorova                                                                   938192725

Bulunkul                                                Malika Elbonova                                                                        501401614

Bulunkul                                                Maliknoz Taighunshoeva

Bulunkul                                                Sharobov Sharob

Bulunkul                                                Munira Niyozbekova                                                                   501283177

Bulunkul                                                Abypaz Kukolbekov

Bulunkul                                                Atrigul Kurbonova

Bulunkul                                                Khubchehra Karamshoeva                                                            550157076

 

District : Ishkashim

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Garm-Chashma                                     Chaman Shogunbekova                                                              935628323

Kuhi-Lal                                                Shakarbek Qalandarbekov                                                          935463471

Ishkashim (centre)                                Hanis Guesthouse                                                                      935825820, 934001225

Namadguti Poyon                                 Kurbonbek Sutonbekov                                                              938731953, 502112457

Darshai                                                Gulmamad Matobov                                                                   93 459 42 66

Darshai                                                Laili Khujamrieva                                                                       501063542, 502156804

Darshai                                                Partovi Khudoyorbekov                                                              501160822, 501267318

Tughgoz                                              Akimkhon Murodaliev                                                                934774883, 501937219

Vichkut                                               Mamadshafieva Bibinamo                                                           933147756

Vichkut                                               Shadodova Mobeka                                                                    933146567, 934775116

Vichkut                                               Chorshanbe Sultonasainov                                                          93 830 52 39

Vichkut                                               Bibioim Poyandashoev                                                                 938907907

Vichkut                                               Gulmarvori                                                                                  906669000

Ptup                                                   Saidbek Aidarmamadov                                                               934527801, 501239147

Ptup                                                   Awalmo Jumakhonova                                                                  501817015

Zong                                                  Mavluda Baharieva                                                                       501041859

Yamg                                                 Mirzoeva Navruzbeka                                                                  938073309,  501021385

Yamg                                                 Malikmamadov Aidar "Nickbahtmo"                                             93 456 55 19

Hissor                                                Davlatkhon Bairambekov                                                             935148819

Hissor                                                Farrukh Davronov                                                                        935148813

Hissor                                                Tamo Shakarova                                                                          934081640

Vrang                                                Rano Tolibshoeva                                                                      937711201, 502054515

Vrang                                               Jahonbegim Zevarova                                                                938592277

Langar (poyon)                                 Mulloev Yodgor                                                                          93 428 88 69

Langar (poyon)                                 Gulshodbegim Tavaloeva "Zumrat"                                               935550435

Langar (bolo)                                    Nigina Avazkhonova                                                                    93 848 37 20, 934598575

 

District : Murghab

Town                                                    Home-stay owner                                                             Telephone

Alichur                                               Rahima Doronshoeva                                                                  908482612, 931065658

Alichur                                               Samarkand (homestay Samara)                                                   907229313, 906552424

Alichur                                              Lailibekova Gulnor                                                                       938288672, 900510196

Alichur                                             Tagaibek Patandayev (Marco Polo)                                                900057161

Alichur                                              Satbaldieva Asalbubu (yurt stay only)                                           909191153

Murgab centre                                  Milomirov Qalandar                                                                      934378573, 934773887

Murgab centre                                  Tulfabek Mansur                                                                          935389159

Murgab centre                                 Nazarbekova Kirgizmo (Surhob)                                                    935389528

Murgab centre                                 Zarifa Ismailova "Flura" ( yurt)                                                      93 547 39 57

Murgab centre                                 Doskulieva Apal (Erali)                                                                 93 547 33 94

Murgab centre                                 Gulfiya Ibragimova (Ayperi homestay)                                          919488036, 777000271

Murgab centre                                 Gulnara Apandieva                                                                      935181808

Murgab centre                                 Doolat Mamadislamova (Taalay Homestay)                                  915366851

Murgab centre                                 Ibrayev Turatbek (Arzu Guest-house)                                           880 88 1744

Murgab centre                                Sulaimon Oljogiev (Sari-Kol Lodge)                                               919481648

Murgab centre                                Ibragim Gambarov (Ibragim and Anara)                                        550152766, 919262748

Murgab centre                                Gulzor Akimbekova                                                                      907991945, 501293318

Rang-Kul                                         Guldar Asanova (Bayangul)                                                          889990654

Karakul                                           Erkin Saidov                                                                                 550858862

Karakul                                           Makhmatjon Yusupov (Algerim homestay)                                     900512462, 906553609

Karakul                                           Sadat homestay                                                                           900512482

Tokhtamish                                    Ibragim Guesthouse                                                                     80997995

Shaimak                                         Zamira Akhmedova                                                                      900068354

Shaimak                                         Anara Karabayeva                                                                        900588931

Shaimak                                         Alifbek Akjolbekov                                                                        905401881, 900582298